Yrkeskunskap

Övningar för ett givande besök

Ladda ner som PDF »

 

Förord

Detta material vänder sig till dig som har tänkt besöka Yrkes-SM med din klass. Genom att använda övningarna i dokumentet kommer ni ha goda chanser att få ut det bästa möjliga av ert besök. Materialet ger stöd för hur klassen kan arbeta vidare efter besöket genom att fånga upp de tankar och funderingar som kommit upp i samband med besöket på Yrkes-SM. 

 

På plats på Yrkes-SM 

Under tre dagar tävlar och visar yrkesskickliga ungdomar upp ett 70-tal olika yrken. Att tävla i yrkesskicklighet är en krävande prestation, klart i jämförelse med vilken idrottsgren som helst. Förutom att ta medalj på SM har de tävlande chans att få representera det svenska Yrkeslandslaget vid efterföljande Yrkes-EM och/eller Yrkes-VM. Förutom tävlingarna erbjuder denna dynamiska arena ett fantastiskt studiebesök för din klass. Här får besökande elever en mycket konkret inblick i olika yrken som kan bli deras framtida sysselsättning och inkomstkälla. Evenemangsområdet är lättöverskådligt och gör att man på nära håll kan följa de medverkandes kamp. För besökare finns möjlighet att delta i olika tävlingar och att prova på olika yrken och yrkesmoment. Representanter från branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag finns på plats och delar gärna med sig av sina kunskaper. Som besökare får du tips om hur utbildningarna fungerar, vilka skolor man kan söka till samt hur framtidsutsikterna ser ut för respektive yrke. 

 

Vilka yrkesområden finns att se på Yrkes-SM?

Medverkande yrken finns inom följande kluster 

– bygg-, konstruktions- och anläggningsteknik

– industri, maskin- och verkstadsteknik

– informations- och kommunikationsteknik

– konst, kreation och mode

– social och personlig service

– transport och logistik

– djur, skog och lantbruk

– gymnasiesärskolan

Se alla medverkande yrken här »

 

Målgrupp

Målgruppen är primärt elever på högstadiet som ännu inte har gjort sitt gymnasieval. Materialet går självklart även bra att använda i andra årskurser på grundskolans senare del och på gymnasiet.

 

Koppling till Läroplanen

Det finns många mål i Läroplanen som kan kopplas till samt motivera ett besök på Yrkes-SM. Raderna nedan är hämtade ur Läroplanen 2011: Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

 

 

Före, under och efter Yrkes-SM

Innehållet i detta material syftar till att väcka tankar och funderingar kring gymnasieval och framtiden. Konkreta metoder ger möjlighet att jobba exempelvis med värderingar och attityder kring olika yrken och synen på framtiden. Spel och övningar varvas med olika uppgifter och skapar sammantaget ett lustfyllt och engagerande lärande. 

Tanken är att det ska gå att välja fritt bland uppgifterna utifrån vad som passar gruppen eller klassen bäst.

 

Före besöket

I förberedelsefasen är tanken att låta eleverna jobba med att öppna upp, inspireras och fundera kring framtid, värderingar och attityder kring olika yrken och stundande gymnasieval. Denna del sätter också Yrkes-SM i sitt sammanhang och ger en bild över vad eleverna kan förvänta sig av besöket. 

 

Under besöket

Yrkes-SM ger eleverna en palett av upplevelser och erfarenheter. Denna del ger eleverna konkreta mål och uppgifter att utföra under besöket vilket skapar stöd och struktur för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

 

Efter besöket

Tiden efter besöket är en mycket viktig del i processen. Här ger dokumentet stöd att fånga upp de tankar som eleverna har med sig tillbaka ifrån Yrkes-SM. Detta sker dels genom att eleverna får reflektera över Yrkes-SM och de funderingar som väckts. Det innebär även att på olika sätt arbeta vidare med frågeställningar som rör framtid samt studie- och yrkesval. 

 

Kolla på yrkesfilmer

Förbered er genom att titta på olika yrkesfilmer: yrkessm.se/film

 

 

Förbered eleverna – några enkla steg

Yrkes-SM är en fantastiskt möjlighet att koppla på skola-arbetsliv i undervisningen. Genom att förbereda eleverna innan besöket blir det enklare för eleverna att förstå varför de besöker evenemanget, att hitta rätt och att veta vad de kan göra på plats. Följer ni i klassrummet dessutom upp de nya insikterna som besöket gett blir tiden på Yrkes-SM än mer kvalitativ. Enklaste sättet att förbereda er är att följa punkterna nedan. Har ni mer tid så ta del av fler övningar längre fram.

 

Yrkes-SM i fyra enkla steg

Tid: 20–40 minuter

1. Berätta om Yrkes-SM

Börja med att berätta för klassen om evenemanget och varför ni besöker
Yrkes-SM. Berätta främst om tävlingarna och möjligheten att prova på olika yrkesmoment på plats eller visa en film från tidigare evenemang yrkessm.se/film

 

2. Låt eleverna själva söka reda på fakta om Yrkes-SM

Efter att ni har introducerat evenemanget för eleverna kan det vara bra att låta eleverna själva söka information om evenemanget genom att kika runt på Yrkes-SMs webbsida och se vilka medverkande yrken och utställare som finns på evenemangsområdet. Vilka branscher och yrken representerar utställarna? Vilka yrken kände de till och vilka känner de inte till? Blev eleverna extra nyfikna på något yrke och i så fall varför?

 

3. Förbered frågor att ställa till utställarna

Vilka arbetsredskap används? Hur ser en arbetsdag ut? Hur ser arbetsplatsen ut? Vilken utbildning behöver man för ett visst yrke? Vilka egenskaper är bra att ha inom yrket? Låt eleverna hitta på frågor att ställa. 

 

4. Fördjupningsuppgift ”Utforska yrket”

Låt eleverna utforska ett yrke lite extra genom att de får läsa på om yrket innan besöket och att de sedan på plats intervjuar, filmar och fotar. Låt dem få reflektera och presentera sitt yrke för klassen efter besöket på Yrkes-SM.

Lycka till.

 

 

Före Yrkes-SM

Dessa övningar är lämpliga att genomföra innan Yrkes-SM för att förbereda eleverna inför sitt besök och få dem att komma igång med funderingar kring studie- och yrkesval samt framtiden. Ni väljer själva vilka övningar ni vill göra.

 

Diskussion – Tid: 15–30 minuter

Denna övning får eleverna att personligen ta ställning. Målet är att använda övningen som ett underlag för diskussion kring gymnasievalet.

 

Förberedelse:

Ställ alla stolar i en ring så att alla ser varandra.

 

Genomförande:

Du ger ett antal påståenden. Om en elev tycker att påståendet stämmer överens med vad de själva tycker så reser de sig upp och byter plats med någon annan som också håller med om påståendet. Finns det inte någon att byta med behåller eleven sin plats. Efter varje påstående låter du några elever dela med sig av sina tankar kring frågan. När du har ställt ett tiotal frågor går du sedan över till efterdiskussionen.

 

• Jag kollade på film igår (uppvärmningsfråga).

• Jag gillar pizza bättre än kebab och ham­burgare (uppvärmningsfråga).

• Jag tycker att många av mina kompisar pratar om gymnasievalet. 

• Jag tror att de flesta vet vad de vill gå på gymnasiet.

• Jag tycker inte det är viktigt att välja samma gymnasieprogram som mina kompisar.

• Jag tycker det är viktigt att välja ett gym­nasieprogram som är roligt.

• Jag tycker det är viktigt att välja ett gym­nasieprogram som ger jobb.

• Jag tycker det är viktigt att välja ett gymnasieprogram som ger goda möjligheter att studera vidare.

• Jag tycker inte att det är viktigt att föräldrar är med och bestämmer vilket gymnasieprogram deras barn ska gå.

• Jag tycker att vissa gymnasieskolor är bättre än andra.

• Jag tycker det är svårt att hitta information om olika gymnasieprogram.

• Jag har ingen aning om vilket gymnasie­program jag ska välja.

• Jag känner till Yrkes-SM.

 

Efterdiskussionen

Exempel på frågor som du kan ta upp i klassen:

• Vad tyckte ni om övningen?

• Var det svårt eller lätt att bestämma sig?

• Vad handlade övningen om?

• Har ni börjat fundera kring gymnasievalet?

• Känns det kul eller rent av stressigt att välja till gymnasiet?

• Är det svårt att välja gymnasieprogram?

• Vad är viktigt att tänka på när ni väljer gymnasieprogram?

 

 

Tankekartor – Tid: 20–30 minuter

I denna övning kommer deltagarna att göra tankekartor tillsammans för att se hur långt ut de olika yrkena kan förgrena sig.

 

Förberedelse:

Varje grupp behöver minst ett papper i A4-storlek och en penna.

 

Genomförande:

Dela upp deltagarna i grupper och se till att varje grupp har papper och en penna.

Börja med att måla upp en ring på tavlan med ett yrke eller en yrkeskategori i. Måla sedan tre mindre ringar, skriv i relaterade yrken eller inriktningar och dra streck till den stora ringen i mitten. Berätta sedan att grupperna ska göra egna tankekartor och se till att inga grupper väljer samma yrke. Ge eleverna 5 minuter att göra tankekartor och berätta sedan att de ska rotera ett steg åt höger och lämna kvar sin tankekarta så att nästa grupp kan fortsätta på den. Ge dem 5 minuter att slutföra sina tankekartor och gå sedan in i efterdiskussion. Ett alternativ är att endast göra en tankekarta tillsammans på tavlan i helklass.

 

Efterdiskussionen:

Exempel på frågor som ni kan ta upp:

• Vad tyckte ni om övningen?

• Titta på tankekartorna tillsammans. Kan ni se något mönster?

• Vilken tankekarta blev störst? Vad beror det på?

• Var det några yrken som förekom på flera olika tankekartor?

• Vad tror ni att man behöver för utbildning för att få yrket i de stora ringarna?

• Varför valde ni den yrkeskategorin?

 

 

Titta på yrkesflmer – Tid: 30–60 minuter

 

Deltagare: 

Denna övning lämpar sig bäst att genomföra individuellt. I denna övning ska deltagarna se på filmer om de yrken som förekommer på Yrkes-SM. Filmerna ger möjlighet att lära sig mer om dessa yrken.

 

Förberedelse:

Då filmerna uteslutande finns på internet så behöver eleverna dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

 

Genomförande:

Låt eleverna gå in på yrkessm.se/film och berätta för dem att de ska titta på minst tre filmer som representerar yrken de tycker verkar intressanta. Låt dem titta och svara på följande frågor:

• Var yrkena som du trodde?

• Ändrade du uppfattning om något av yrkena? Varför?

• Vilken utbildning behövs?

• Lärde du dig något nytt?

• Vad är de tre största fördelarna med de yrken du valde ut?

 

Efterdiskussionen:

Återsamla alla deltagare efter att de sett filmerna och skrivit ner svar på alla frågor. Börja med att gå ett varv och låt deltagarna berätta de tre största fördelarna med yrket utan att avslöja vilket yrke det är. Låt de övriga deltagarna försöka gissa yrket och låt sedan deltagaren presentera sina svar. 

 

Exempel på frågor man kan ta upp i klassen:

• Vad tyckte ni om filmerna?

• Hur var det att besvara frågorna?

• Var det några som valde samma yrke? 

• Vad är tankarna kring dessa yrken?

• Räcker det med att gå en gymnasieutbildning eller behövs det vidareutbildning efteråt för att kunna jobba med yrkena i filmerna?

• Är dessa framtidsyrken?

• Skulle ni kunna tänka er att arbeta med några av dessa yrken?

Ett alternativ är att använda en projektor och se filmerna i helklass och att de gruppvis besvarar frågorna som finns med under genomförande.

I denna version inkluderas inte gissningsmomentet. Det går även att minska eller öka antalet filmer eleverna ska titta på, beroende på hur mycket tid man har.

 

 

Värdera egenskaper – Tid: 25–50 minuter

 

I denna övning kommer eleverna att sortera olika ord kopplade till yrkeskategorier och värdera vad som är viktigt för det yrket. Det kommer att utmana eleverna kring sina värderingar om olika yrken samt få upp ögonen för yrken som medverkar på Yrkes-SM.

 

Förberedelse:

Du behöver klippa upp de olika egenskaps­korten som du hittar på sidan 9. Eller så skapar ni era egna kort.

 

Genomförande:

Dela upp deltagarna i grupper och se till att varje grupp har en uppsättning med respektive egenskap i. Låt eleverna sedan välja ett yrke som finns med på Yrkes-SM (se faktaruta nedan) och berätta att de ska välja ut de fem viktigaste egenskaperna man borde ha för att arbeta inom det yrket. Ge eleverna 5–10 minuter till detta. Berätta sedan att de ska ta bort ytterligare två och rangordna inbördes så att de får de tre viktigaste egenskaperna. Presentera och diskutera med resten av klassen. 

 

Efterdiskussionen:

Exempel på frågor du kan ta upp i klassen:

• Vad tyckte ni om övningen?

• Var det svårt eller lätt att välja ord?

• Hur gjorde ni för att enas om vilka ord som skulle väljas?

• Tror ni att personer som arbetar med dessa yrken skulle välja samma ord?

• Vad känner ni till om dessa yrken?

• Vilken utbildning krävs?

• Hur tror ni en typisk arbetsdag ser ut för dessa olika yrken? Välj ut något som exempel.

• Skulle ni kunna tänka er att arbeta med dessa yrken? Varför/Varför inte?

 

Medverkande yrken »

 

 

Under Yrkes-SM

Yrkes-SM bjuder på en dag fylld med spännande upplevelser, möten och tävlingar. Genom att ge eleverna några uppgifter att jobba med under dagen skapas förutsättningar för att de på ett bra sätt ska kunna använda tiden effektivt och se till att få ut så mycket som möjligt av sitt besök.

 

Intervjua och utforska

Tanken med övningen är att eleverna ska intervjua ett antal personer på Yrkes-SM. Eleverna delar in sig i grupper och ska intervjua tre personer. Målet är att lära sig om yrken som verkar intressanta.

 

Förberedelse:

Eleverna behöver förbereda sina intervjufrågor innan de kommer till Yrkes-SM. Du behöver också dela in eleverna i grupper och låta dem välja yrken att intervjua (en komplett och aktuell förteckning över yrken som deltar kommer att finnas på www.yrkessm.se). Om eleverna inte har haft möjlighet att förbereda frågorna kan de använda sig av dessa frågor.

• Vilket gymnasieprogram gick du?

• Vad är det bästa/sämsta med ditt yrke?

• Vad gör du en typisk arbetsdag?

• Varför tycker du att jag ska jobba med ditt yrke i framtiden? 

Ett tips är att ha skrivit ut frågorna och dela ut dem på plats.

 

Genomförande:

Varje grupp får tre yrken och de ska hitta en person som arbetar med respektive yrke samt intervjua personerna. Efter Yrkes-SM samlas eleverna och sammanställer sina resultat.

 

Efterdiskussionen:

Exempel på frågor som man kan ta upp i klassen:

• Vad tyckte ni om uppgiften?

• Vad var svårt? Vad var lätt?

• Hur gick ni tillväga?

• Vem av de som ni intervjuade var mest intressant? Varför?

• Blev ni mer/mindre intresserade av något yrke efter att ni intervjuat det? Varför?

• Vad hade de intervjuade gått på gymnasiet? 

• Hur många av de som intervjuades hade vidareutbildat sig efter gymnasiet?

• Vad lärde ni er som ni inte visste sedan tidigare?

• Skulle ni kunna tänka er att jobba med något yrke som fanns representerat på Yrkes-SM?

 

 

Efter Yrkes-SM

Eftertankar

Ge eleverna möjlighet att stanna upp och reflektera kring besöket på Yrkes-SM. Förslag på frågor är:

• Vad tycker ni om besöket på Yrkes-SM?

• Vad gjorde ni under dagen?

• Vilka pratade ni med?

• Var det som ni hade tänkt er?

• Vad var roligast/tråkigast?

• Lärde ni er något nytt?

• Vilka yrken verkade intressanta/tråkiga? 

• Skulle ni kunna tänka er att jobba med något av yrkena i framtiden?

• Vilka program ska man välja om man vill jobba som: Plåtslagare, Betongarbetare, Frisör, Guldsmed, Lastbilsförare, Svetsare, Webbutvecklare

• Väckte besöket tankar kring gymnasievalet?

 

 

Självporträttet

Tid: 40–60 minuter

Denna övning hjälper deltagarna att skapa ett visuellt CV och en kreativ bild av sig själva. Det blir en omväxlande övning där eleverna tänker och skriver i olika omgångar.

 

Förberedelse:

Deltagarna behöver papper och penna.

 

Genomförande:

Säg till deltagarna att de nu ska börja skriva
listor. Du instruerar, de skriver sin personliga lista. Låt dem göra en lista i taget och ge dem runt 3–5 minuter att göra varje lista.

1. Det här är jag bra på. Förklara att alla ska lista tre saker de är bra på. 

2. Det här gillar jag. Alla listar tre saker de gillar. 

3. De här jobben vill jag ha just nu. Alla listar tre yrken de kan tänka sig att arbeta inom.

4. Det här vill jag att min framtid ska innehålla: Alla listar tre saker som de tycker är viktigt med deras framtid, exempelvis hus, jobb, många vänner med mera.

 

Eleverna ska nu skapa bilden av sig själva genom att göra listor. Utgå ifrån:

Att de ska göra en stor streckgubbe som symboliserar eleven i framtiden.

I övre vänstra hörnet: Det jag är bra på.

I övre högra hörnet: Det jag gillar.

I nedre vänstra hörnet: Det jag vill arbeta med.

I nedre högra hörnet: Det här vill jag att min framtid ska innehålla.

Ge deltagarna minst 10 minuter för detta och låt dem fylla papperet till bristningsgränsen.

 

Efterdiskussion:

När tiden är ute och alla har gjort sina porträtt så samlar du deltagarna i mitten och delar in dem i smågrupper. I grupperna ska de sedan presentera självporträtten och vad de står för. Därefter återsamlas alla i en helgrupp för den slutliga efterdiskussionen. 

 

Förslag på frågor:

• Vad tycker ni om övningen?

• Var det svårt eller lätt?

• Varför gjorde vi det här?

• Funderar ni kring framtiden? 

• Tänker ni på vad ni vill läsa på gymnasiet?

• Är det viktigt att välja rätt gymnasielinje?

• Tror ni att många jobbar med det som de pluggade till?

• Vad är viktigt att tänka på när man väljer utbildning eller jobb?

• Vad skulle ni vilja arbeta med?

 

 

Fördjupning

Yrkes-SM

Här finns mer utförlig information om Yrkes-SM samt fördjupningsmaterial så som handledningen Yrke & utbildning. 

yrkessm.se/forbered-er

yrkessm.se

 

DinTalang.se

Gör talangtestet och kolla in vilka olika yrkes­programmen som finns.

dintalang.se/test

 

Framtid.se

Framtid.se är en webbsida som beskriver cirka 2.000 olika yrken/sysselsättningar, branscher och reportage. Syftet med Framtid.se är att ge en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad.

framtid.se

 

Gymnasieguiden

Tidningen Gymnasieguidens webbsida som ska fungera som ett extra hjälpmedel för att hitta en speciell skola eller utbildning. 

gymnasieguiden.se

 

Arbetsförmedlingen

Skaffa underlag för en fortsatt karriärplanering. Ta del av Arbetsförmedlingens tester och guider som stöd i processen att välja yrke, utbildning eller karriär. Svaren är inte absoluta utan kan ses som ett underlag för reflektion, på egen hand eller i samtal med en arbetsförmedlare eller studie- och yrkesvägledare.

arbetsformedlingen.se

 

Gymnasiekvalitet

En mer avancerad sida där man kan jämföra olika gymnasieprogram med varandra på olika skolor. Perfekt för den som har ett djupare intresse av situationen på arbetsmarknaden.

gymnasiekvalitet.se

 

Skolverket

Utbildningsinfo och Gymnasieinfo innehåller mängder av material, verktyg och länkar som kan hjälpa dig i ditt arbete med gymnasievalet. Både för elever, lärare och SYV.

utbildningsinfo.se

gymnasieinfo.se

 

Gymnasium.se

Gymnasium.se är till för dig som söker efter ett gymnasieprogram som passar just dig. Genom en användarvänlig söktjänst kan du söka bland alla Sveriges gymnasieskolor på ett överskådligt sätt. Du kan söka på följande parametrar: skola, ort, program, inriktning, fritext och du hittar all nödvändig kontaktinfo tillhörande varje skola. 

gymnasium.se

 

Studentum

Ger en fingervisning om vilken utbildning och vilket yrke som kan passa en personlighets­kategori.

studentum.se

 

SACO

Sacos sida för att hjälpa elever att välja
gymnasieprogram. Innehåller mycket fakta om enskilda yrken.

saco.se/valjagymnasieprogram

 

Ladda ner som PDF »

Share This: