Yrkeskampen

Tävla i Yrkeskampen!

Yrkeskampen är en nationell tävling för klasser i årskurs 8 som ska inspirera och sätta igång tankar om framtida utbildningsmöjligheter. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Med Yrkeskampen vill man öka intresset för de yrken som gymnasiala yrkesutbildningar leder till. För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare blir tävlingen ett verktyg i undervisningen om olika utbildningsvägar och för eleverna ett sätt att öka sin valkompetens. När slutsignalen ljuder är det klassens resultat totalt sett som avgör. Klassen utgör ett lag. I jakten på seger blir därför Yrkeskampen ett sätt att skapa sammanhållning. I potten finns ett förstapris på 10 000 kronor att hämta.

 

 

Yrkeskampen ett sätt att uppfylla läroplanens krav

Tävlingen utgör en upplevelsebaserad del i den undervisning som syftar till att ge dina elever underlag för att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Utöver själva tävlingen kommer även en lärarhandledning att finnas tillgänglig. Den utgör grunden i ett lektionsmaterial (1 lektion) och är ett verktyg för att uppfylla en del av de krav som finns formulerade i läroplanen. Yrkeskampen utgörs av tre delar; en webbtävling i klassrummet, en delfinal och slutligen en final i Helsingborg där Yrkes-SM går av stapeln. Anmäl din klass senast den 17 januari. Läs mer här »

Share This: