Yrkeskampen

Tävla i Yrkeskampen!

Yrkeskampen är en nationell tävling för klasser i årskurs 8 som ska inspirera och sätta igång tankar om framtida utbildningsmöjligheter. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Med Yrkeskampen vill man öka intresset för de yrken som gymnasiala yrkesutbildningar leder till. För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare blir tävlingen ett verktyg i undervisningen om olika utbildningsvägar och för eleverna ett sätt att öka sin valkompetens. När slutsignalen ljuder är det klassens resultat totalt sett som avgör. Klassen utgör ett lag. I jakten på seger blir därför Yrkeskampen ett sätt att skapa sammanhållning. I potten finns ett förstapris på 10 000 kronor att hämta.

 

 

Yrkeskampen ett sätt att uppfylla läroplanens krav

Tävlingen utgör en upplevelsebaserad del i den undervisning som syftar till att ge dina elever underlag för att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Utöver själva tävlingen kommer även en lärarhandledning att finnas tillgänglig. Den utgör grunden i ett lektionsmaterial (1 lektion) och är ett verktyg för att uppfylla en del av de krav som finns formulerade i läroplanen. Yrkeskampen utgörs av tre delar; en webbtävling i klassrummet, en delfinal och slutligen en final i Helsingborg där Yrkes-SM går av stapeln. Anmäl din klass senast den 17 januari. Läs mer här »

 

Så här går det till:

 

Steg 1 – webbtävling

Webbtävlingen sker på hemmaplan, i klassrummet. Klassen loggar in samtidigt på webben för att på tid svara på ett antal yrkesrelaterade frågor. De klasser i Sverige som på kortast tid lyckas svara rätt på flest frågor går vidare till delfinal.

Tidsåtgång: Ca 15 minuter
När: Under vecka 6 och 7 (3–14 feb 2020)
Plats: I klassrummet

 

Steg 2 – delfinal

Delfinalen utspelas i Helsingborg där Yrkes-SM pågår. Under spännande former ska nu de tävlande utföra olika yrkesrelaterade arbetsmoment på tid och med kvalitet. Förväntningarna ökar, det blir lite svårare, lite högre krav på samarbetsförmåga och kanske lite pirrigare i magen. De fyra klasser som bäst lyckas bemästra de olika tävlingsmomenten går vidare till final som äger rum samma dag, på samma plats. I delfinalen krävs att varje klass representeras av minst fyra elever.

När: 23 april 2020
Plats: Helsingborg

 

Steg 3 – FINAL

Det har blivit dags för final och kanske har ett visst mått av allvar och dallrande nerver infunnit sig hos tävlingsdeltagarna. Det är ju så nära, det kan faktiskt bli din klass som åker hem med förstapriset i bagaget. Även här ska olika yrkesrelaterade arbetsmoment utföras, nu med lite högre svårighetsgrad och kanske ännu lite mer på allvar. I finalen krävs att varje klass representeras av minst fyra elever.

När: 23 april 2020
Plats: Helsingborg

Share This: