Yrkesinformation 2018

  Hej bäste yrkesansvarig, vänligen fyll i formuläret nedan. Era svar kommer bland annat att ligga till grund för informations- och marknadsföringsaktiviteter som sker innan evenemanget samt för aktiviteter som sker under evenemanget. Så ju mer komplett underlag vi kan få desto bättre kommer slutresultatet att bli. Skriv kortfattat och enkelt, tänk på att besökarna är unga.

  Fyll i och skicka in era uppgifter senast den 5 februari 2018.

  1. Yrke (korrekt benämning på ert yrke): *

  2. Typ av tävling/aktivitet:
  SM-tävlingUppvisningstävlingBara uppvisning

  3. Yrkesansvarig (kontaktperson):
  Namn: *

  4. Beskriv er tävlingsuppgift
  (Ex. På en tom golvyta ska träarbetarna resa en vägg med regelstomme av trä och plåt.
  På stommen ska sedan gipsskivor fästas och isolering monteras): *

  5. Länk till webbsida som beskriver yrket och er tävling mer ingående:*

  6. Uttagning till Yrkes-EM/Yrkes-VM eller annan tävling:
  Yrkes-EM 2018Yrkes-VM 2019Annan tävling

  7. Vilket/vilka yrkesprogram gäller för detta yrke: *

  8. Beskriv ert yrke och branschen, t ex lön, typ av arbetsplats, framtidsutsikter: *

  9. Beskriv era övriga aktiviteter ni har utöver tävlingarna: *

  Share This:


  Initiativtagare

  Huvudsponsorer

  Sponsorer


  WorldSkills Sweden · info@worldskills.se

  WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten.

  © WorldSkills Sweden 2020

  Facebook Instagram Snapchat Youtube Flickr