Seminarier

Under Yrkes-SM kommer det att anordnas ett flertal seminarier inom yrkesrelaterade områden. Bland annat kommer Motorbranschen, Ung företagsamhet, Trädgårdsanläggarna och Transportföretagen bidra med seminarier.

 

Seminarieprogram

Onsdag 25 april

10.20–11.00 

Motorbranschens företag och skolor i samarbete 

Information om och exempel på hur Motorbranschcollege, MBC bygger och utvecklar lokala samarbeten mellan gymnasieskolor och företag. MBC har tagits fram för att stärka utbildningskvaliteten och säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen.

Medverkande: Jonas Hehrne projektledare för MBC, Marcus Ölin branschutvecklare för MBC, representanter för MBC-skolor och företag i samarbete.

 

11.00–12.00

Normkritik och könsstereotypa yrkesval 

Hur står det till med valfriheten egentligen? Väljer vi mellan alla alternativ eller upplevs bara hälften av alternativen aktuella baserat på vilket kön vi har? Under seminariet kommer vi att beröra bakomliggande teorier och du får möjlighet att reflektera över hur det ligger till med normer och normkritik för egen del. Hur kommer du igång med det normkritiska arbetet på din arbetsplats sen? Givetvis får du med dig både tips på arbetssätt, övningar och litteratur som du kan använda i din verksamhet.

Medverkande: Jonna Linde, Universitets­adjunkt Malmö universitet.

 

11.15–12.15

Yrkestävlingar ökar kvalitén i undervisningen 

Seminarium om yrkestävlingar och skoltävlingar och hur de kan bidra till ökad kvalitet i undervisningen. Avslutning med gemensam lunch kl 12.15.

Medverkande: Niklas Dackborn, vd för ESSDE Teknik AB, Leena Kyhlros, IF Metall, Fredrik Gunnarsson, Industri­arbetsgivarna, Torgny Martinsson, Teknikföretagen, Ulrika Elmersson, Skärteknikcentrum Sverige (SKTC), Oscar Jonsson, f.d. tävlande i Yrkeslandslaget.

 

13.00–13.40

Yrkesskicklighet + entreprenöriella förmågor = rustad för framtiden 

Vi berättar om varför UF-företagande ska vara en självklarhet på alla yrkesprogram och vad eleverna får med sig med hjälp av utbildningen, oavsett om de kommer att bli egenföretagare eller arbetstagare. Vi pratar om vad detta innebär för din roll som lärare och tipsar om några verktyg som du kan använda dig av.

Medverkande: Paul Hodacs förstelärare i entreprenörskap Uppsala kommun, Emil Holmberg UF-lärare, Uppsala yrkesgymnasium, Tina Brahimzadeh inspiratör Ung Företagsamhet Uppsala.

 

13.00–14.00

Kommunens aktivitetsansvar KAA

Kommunernas ansvar för KAA och Skolverkets erbjudande om processtöd för att förebygga avhopp från gymnasie­skolan.

Medverkande: Marianne Lindblå, Skolverket och Hans-Eric Wikström, Skolverket.

 

13.00–14.00

Normkritik och könsstereotypa yrkesval

Hur står det till med valfriheten egentligen? Väljer vi mellan alla alternativ eller upplevs bara hälften av alternativen aktuella baserat på vilket kön vi har? Under seminariet kommer vi att beröra bakomliggande teorier och du får möjlighet att reflektera över hur det ligger till med normer och normkritik för egen del. Hur kommer du igång med det normkritiska arbetet på din arbetsplats sen? Givetvis får du med dig både tips på arbetssätt, övningar och litteratur som du kan använda i din verksamhet.

Medverkande: Jonna Linde, Universitetsadjunkt Malmö universitet.

 

13.50–14.30

Många vägar till jobben i byggbranschen

Byggbranschen har behov av alla slags människor med olika sorters utbildningar. Branschinriktade utbildningsvägar finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola/universitet. Men det finns också andra vägar till jobben.

Medverkande: Utbildningsansvariga från byggindustrins organisationer och yrkesnämnd, BYN.

 

14.00–15.00

Skolan i arbetslivet – arbetslivet i skolan

Under seminariet diskuterar vi värdet av framgångsrika samarbeten genom alla skolformer.

Medverkande: Christina Grönvik Skolverket, Agnetha Kronkvist Skolverket, Cecilia Wigerstedt Skolverket.

 

14.40–15.40

Var med och skapa framtidens ekosystemtjänster i staden

Vi går mot allt mer förtätning av våra städer och för att de ska vara attraktiva att bo och leva i kommer de gröna miljöerna att vara en viktig faktor. Ekosystemtjänsterna bygger på att jobba med naturen och inte mot.

Medverkande: Göran Andersson samt två spännande gäst­föreläsare, Trädgårdsanläggarna.

 

15.20–16.00

Gymnasial lärlingsanställning – så funkar det!

GLA – Den nya lärlingsutbildningen som gör att Sverige närmar sig de lärlingsutbildningar i Europa där eleven både går i skolan och är anställd med lön.

Medverkande: Lotta Naglitsch, Björn Wärnberg, Skolverkets lärlingscenter.

 

Torsdag 26 april

13.15–14.45

Inspirera elever till att välja fordons- och transportprogrammet! 

Välkommen till ett seminarium om rekrytering till fordons- och transportutbildningar. Arrangör är Transportföretagen.

Några punkter som tas upp under seminariet är:

  • Hur ser ”Transportnäringen och jobben” ut i framtiden? Caj Luoma, Transportföretagen, ger svar på frågan.
  • Motorbranschcollege (MBC) – Jonas Hehrne, projektledare MBC, berättar om ett lyckat koncept att involvera företagen i skolvärlden.
  • Transportföretagen ger rykande färska siffror från rekryteringsundersökningen, som ger signaler om behoven av arbetskraft till transportnäringen de kommande tre åren.
  • andra viktiga frågor, som du själv kan bidra med – antingen när du gör din anmälan eller svarar på detta mejl.

 

14.00–14.40

Entreprenörskap i skolan – ju tidigare desto bättre

Vi ger konkreta tips och samtalar om viktiga förmågor eleverna får med sig i arbetet med entreprenörskap.

Medverkande: Anna Grimlund grundskoleansvarig Ung företagsamhet Sverige, Martina Christensson projektledare grundskola Ung Företagsamhet Uppsala, tidigare grundskolelärare från högstadiet.

 

14.20–15.00

Många vägar till jobben i byggbranschen

Byggbranschen har behov av alla slags människor med olika sorters utbildningar. Branschinriktade utbildningsvägar finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola/universitet. Men det finns också andra vägar till jobben.

Medverkande: Utbildningsansvariga från byggindustrins organisationer och yrkesnämnd, BYN.

 

14.40–15.40

Var med och skapa framtidens ekosystemtjänster i staden

Vi går mot allt mer förtätning av våra städer och för att de ska vara attraktiva att bo och leva i kommer de gröna miljöerna att vara en viktig faktor. Ekosystemtjänsterna bygger på att jobba med naturen och inte mot.

Medverkande: Göran Andersson samt två spännande gäst­föreläsare, Trädgårdsanläggarna.

 

15.00–15.40

Motorbranschens företag och skolor i samarbete

Information om och exempel på hur Motorbranschcollege, MBC bygger och utvecklar lokala samarbeten mellan gymnasieskolor och företag. MBC har tagits fram för att stärka utbildningskvaliteten och säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen.

Medverkande: Jonas Hehrne projektledare för MBC, Marcus Ölin branschutvecklare för MBC, representanter

för MBC-skolor och företag i samarbete.

 

15.50–16.30

Världens bästa yrke – bli lastbilsförare

På seminariet går vi igenom yrket i dag och i framtiden, efterfrågan hos arbetsgivarna och vägarna till att bli lastbilsförare.

Medverkande: Lasse Holm Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA + livs levande lastbilsförare.

 

15.50–16.30

Gymnasial lärlingsanställning – så funkar det!

GLA- Den nya lärlingsutbildningen som gör att Sverige närmar sig de lärlingsutbildningar i Europa där eleven både går i skolan och är anställd med lön.

Medverkande: Lotta Naglitsch, Björn Wärnberg, Skolverkets lärlingscenter.

 

16.40–17.40

Kommunens aktivitetsansvar KAA

Kommunernas ansvar för KAA och Skolverkets erbjudande om processtöd för att förebygga avhopp från gymnasie­skolan.

Medverkande: Marianne Lindblå, Skolverket, Hans-Eric Wikström, Skolverket.

 

Fredag 27 april

09.20–10.00

Motorbranschens företag och skolor i samarbete

Information om och exempel på hur Motorbranschcollege, MBC bygger och utvecklar lokala samarbeten mellan gymnasieskolor och företag. MBC har tagits fram för att stärka utbildningskvaliteten och säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen.

Medverkande: Jonas Hehrne projektledare för MBC, Marcus Ölin branschutvecklare för MBC, representanter för MBC-skolor och företag i samarbete.

 

10.00–10.40

Många vägar till jobben i byggbranschen

Byggbranschen har behov av alla slags människor med olika sorters utbildningar. Branschinriktade utbildningsvägar finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola/universitet. Men det finns också andra vägar till jobben.

Medverkande: Utbildningsansvariga från byggindustrins organisationer och yrkesnämnd, BYN.

 

10.20–11.00

Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning – APL, LIA och samarbeten utanför Sverige

Genom internationell APL/LIA och kompetensutveckling i sitt yrke får elever och lärare nya perspektiv och ökade yrkeskunskaper. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för flera program som ger aktörer inom yrkesutbildning möjlighet till finansiering för att kunna erbjuda elever och personal praktikplatser i andra länder vilket höjer utbildningarnas attraktionskraft. Vi berättar hur man söker finansiering.

Medverkande: Kerstin Claesson Callahan, handläggare Universitets- och högskolerådet.

 

11.00–12.00

Kommunens aktivitetsansvar KAA

Kommunernas ansvar för KAA och Skolverkets erbjudande om processtöd för att förebygga avhopp från gymnasie­skolan.

Medverkande: Marianne Lindblå, Skolverket, Hans-Eric Wikström, Skolverket.

 

11.20–12.00

Gymnasial lärlingsanställning – så funkar det!

GLA – Den nya lärlingsutbildningen som gör att Sverige närmar sig de lärlingsutbildningar i Europa där eleven både går i skolan och är anställd med lön.

Medverkande: Lotta Naglitsch, Björn Wärnberg, Skolverkets lärlingscenter.

 

Anmäl dig till seminarier här »

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

Share This: