Hållbarhetspolicy

Yrkes-SM ska vara ett hållbart evenemang

Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor samt vara en socialt hållbar stad. Vi tar därför ansvar för att Yrkes-SM 2020 ska vara ett hållbart evenemang. Nedan policy presenterar våra ambitioner och vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspolicy Yrkes-SM Helsingborg 2020

 • Yrkes-SM i Helsingborg ska vara ett evenemang där alla människor känner sig välkomna.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska arbeta för hållbarhet genom att ställa krav på sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska uppmana medarbetare, besökare och övriga aktörer att resa kollektivt till och från evenemanget.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska se till att det finns en tillräcklig mängd sopkärl tillgängliga för antal besökare. Sopkärlen ska erbjuda goda möjligheter till källsortering.
 • Yrkes-SM ska arbeta för att minska avfallsmängden per deltagare från år till år trots ökning av medverkande och besökare.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska bidra till att öka medvetenheten hos besökare, medarbetare och övriga aktörer om hur de kan skapa en mer hållbar vardag.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska ha ett starkt engagemang för att evenemanget ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska eftersträva dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt med hänsyn till hållbarhet.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska se till att evenemanget uppfyller de krav som ställs för att hållbarhetscertifieras.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska se till att erbjuda miljöcertifierade boendealternativ.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska tänka långsiktigt i planering vad gäller skyltar, vepor, installationer och dylikt.
 • Yrkes-SM i Helsingborg ska uppfylla de lagar och krav som evenemanget berör.

 

Några enkla saker du som besökare kan göra

 • Källsortera ditt avfall i våra källsorteringsstationer.
 • Gå, cykla eller åk kollektivt till evenemanget.
 • Ta med egen vattenflaska. Det kommer att finnas vattenstationer på hela området.
 • Fråga en av våra hållbarhetsstrateger på plats om vad du mer kan göra.

 

Vill du veta mer om hur du kan bidra till att göra Yrkes-SM 2020 till ett hållbart evenemang?

Då är du välkommen att höra av dig till yrkessm@familjenhelsingborg.se

 

Evenemanget är godkänt som ett certifierat Hållbart Evenemang

 

Share This: