För vem?

Den 22–24 april erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka Yrkes-SM i Helsingborg. Här får de möjlighet att upptäcka, utforska och prova på olika yrken. Yrken som kan bli deras framtida sysselsättning och inkomstkälla.

 

Varför ska just dina elever besöka Yrkes-SM?

Oavsett om dina elever går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet är det av stort värde för dem att besöka Yrkes-SM. Besöket kan på många sätt kopplas till läroplanen, och inte minst målet med att förse elever med underlag för att välja fortsatt utbildning.

 

För mellanstadiet »

För högstadiet »

För gymnasiet »

 

 

Yrkes-SM är värdefullt för både elever och skolpersonal

Ett besök på Yrkes-SM kan kopplas till skolmålen som berör granskning av olika valmöjligheter och ställning till frågor som rör den egna framtiden, inblick i närsamhället vad gäller arbetslivet och kännedom om fortsatt utbildning i Sverige och utomlands. Utöver det bidrar evenemanget till: 

  • att underlätta för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.
  • ge lärare och studie- och yrkesvägledare möjlighet att visa sina elever ett 70-tal olika yrken inom områden som teknik, bygg, service, design, vård och IT.
  • ge skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kommer olika yrken nära.
  • ge skolpersonal möjlighet att ta del av seminarier och därmed få den senaste informationen inom jobb- och utbildningsområdet och underlag som bidrar till vägledning för elevernas val av fortsatt utbildning.

Share This: