För vem?

Här erbjuds skolor och allmänhet att gratis få möjlighet att upptäcka, utforska och prova på olika yrken. Yrken som kan bli deras framtida sysselsättning och inkomstkälla.

 

Varför ska dina elever besöka Yrkes-SM?

Oavsett om dina elever går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet är det av stort värde för dem att besöka Yrkes-SM. Besöket kan på många sätt kopplas till läroplanen, och inte minst målet med att förse elever med underlag för att välja fortsatt utbildning.

 

För mellanstadiet »

För högstadiet »

För gymnasiet »

 

 

Yrkes-SM är värdefullt för både elever och skolpersonal

Ett besök på Yrkes-SM kan kopplas till skolmålen som berör granskning av olika valmöjligheter och ställning till frågor som rör den egna framtiden, inblick i närsamhället vad gäller arbetslivet och kännedom om fortsatt utbildning i Sverige och utomlands. Utöver det bidrar evenemanget till: 

  • att underlätta för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.
  • ge lärare och studie- och yrkesvägledare möjlighet att visa sina elever ett 70-tal olika yrken inom områden som teknik, bygg, service, design, vård och IT.
  • ge skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kommer olika yrken nära.
  • ge skolpersonal möjlighet att ta del av seminarier och därmed få den senaste informationen inom jobb- och utbildningsområdet och underlag som bidrar till vägledning för elevernas val av fortsatt utbildning.

Share This: