Yrkesinformation

  Hej bäste yrkesansvarig, vänligen fyll i formuläret nedan. Svaren kommer bl a att ligga till grund för informations- och marknadsföringsaktiviteter, så ju mer komplett underlag vi kan få desto bättre kommer slutresultatet att bli. Extra viktigt i år är att vi i god tid får reda på era prova-på-aktiviteter då mycket av marknadsföringen fokuserar på att få besökarna att våga prova! Skriv kortfattat och enkelt, besökarna är unga.

  Fyll i och skicka in era uppgifter senast den 8 mars 2016.

  1. Yrke (korrekt benämning på yrket): *

  2. Typ av tävling/aktivitet:
  SM-tävlingUppvisningstävlingBara uppvisning

  3. Yrkesansvarig (kontaktperson):
  Namn: *

  E-post: *

  4. Information om ert yrke:
  4a. Antal tävlande (om du inte vet exakt, ange på ett ungefär): *

  4b. Länk till webbsida som beskriver yrket och tävlingen: *

  4c. Beskriv er tävlingsuppgift
  (Ex. På en tom golvyta ska träarbetarna resa en vägg med regelstomme av trä och plåt.
  På stommen ska sedan gipsskivor fästas och isolering monteras): *

  4d. Uttagning till Yrkes-EM/Yrkes-VM eller annan tävling:
  Yrkes-EM 2016Yrkes-VM 2017Annan tävling

  4e. Vilket yrkesprogram gäller för detta yrke: *

  4f. Kommer personer från Yrkeslandslaget att medverka i er monter (ange i så fall namn): *

  5. Prova-på-aktivitet:
  5a. Beskriv er prova-på-aktivitet *
  (Ex. Testa hur snabb du är på att koppla el och handskas med spänning.
  Är du tillräckligt snabb finns priser att vinna):

  5b. Beskriv andra eventuella aktiviteter/tävlingar och vinster för besökarna: *

  Share This: