Yrkesinformation

Hej bäste yrkesansvarig, vänligen fyll i formuläret nedan. Svaren kommer bl a att ligga till grund för informations- och marknadsföringsaktiviteter, så ju mer komplett underlag vi kan få desto bättre kommer slutresultatet att bli. Extra viktigt i år är att vi i god tid får reda på era prova-på-aktiviteter då mycket av marknadsföringen fokuserar på att få besökarna att våga prova! Skriv kortfattat och enkelt, besökarna är unga.

Fyll i och skicka in era uppgifter senast den 8 mars 2016.

1. Yrke (korrekt benämning på yrket): *

2. Typ av tävling/aktivitet:
SM-tävlingUppvisningstävlingBara uppvisning

3. Yrkesansvarig (kontaktperson):
Namn: *

E-post: *

4. Information om ert yrke:
4a. Antal tävlande (om du inte vet exakt, ange på ett ungefär): *

4b. Länk till webbsida som beskriver yrket och tävlingen: *

4c. Beskriv er tävlingsuppgift
(Ex. På en tom golvyta ska träarbetarna resa en vägg med regelstomme av trä och plåt.
På stommen ska sedan gipsskivor fästas och isolering monteras): *

4d. Uttagning till Yrkes-EM/Yrkes-VM eller annan tävling:
Yrkes-EM 2016Yrkes-VM 2017Annan tävling

4e. Vilket yrkesprogram gäller för detta yrke: *

4f. Kommer personer från Yrkeslandslaget att medverka i er monter (ange i så fall namn): *

5. Prova-på-aktivitet:
5a. Beskriv er prova-på-aktivitet *
(Ex. Testa hur snabb du är på att koppla el och handskas med spänning.
Är du tillräckligt snabb finns priser att vinna):

5b. Beskriv andra eventuella aktiviteter/tävlingar och vinster för besökarna: *

Share This: