Utställare

Hej, här hittar du som utställare information som rör Yrkes-SM 2020.

Underlag från branschmöte 1 (23/4 2019)

Marknadsföringsmaterial (bilder, film, texter, presentationer etc)

Flyer (pdf)

Prova-på-inspiration (pdf)

 

Share This: