För elever på högstadiet

Elever på högstadiet ska inom snar framtid göra sitt gymnasieval. Ett besök på Yrkes-SM ger dem chansen att få inspiration och information som underlättar i deras val eller sätter igång tankarna till kommande studie- och yrkesval.

• Yrkes-SM ger elever en unik möjlighet att på ett enkelt sätt skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.

• Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat, där många yrken är samlade vid samma tillfälle.

• Yrkes-SM förbereder och hjälper elever att välja gymnasieprogram.

• Genom prova på-aktiviteter får elever möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.

• Få inspiration och möjlighet att korrigera förutfattade meningar som finns om olika yrken.

• Eleverna har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma och tidigare tävlande från till exempel Yrkeslandslaget, men också vägledare och yrkesrepresentanter.

 

Share This: