Yrkes-SM 2018 arrangeras i Uppsala

WorldSkills Sweden i samarbete med Uppsala kommun kommer att arrangera Yrkes-SM mellan den 25-27 april 2018. Tanken är att denna satsning ska lyfta de praktiska yrkenas status och öka intresset för de praktiska utbildningarna i Uppsala med omnejd. Antalet elever som söker gymnasiets yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbetsmarknaden för många praktiska yrken är god. Resultaten från tidigare Yrkes-SM visar att evenemang av den här sorten gör fler unga intresserade av utbildningarna.

 

Share This: