Om Yrkes-SM

SVERIGES JOBBIGASTE EVENEMANG

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det över 10 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken.

 

 

I Malmö 2016 besökte hela 22 000 personer evenemanget för att på en och samma plats få information och inspiration inför sina framtida yrkesval. Lärarnas och elevernas positiva respons visade sig bland annat i en enkätundersökning där 75 % var mer positivt inställda till yrkesutbildning efter besöket på Yrkes-SM än innan. Att få titta på tävlingarna, att själva få prova på olika yrken och att få information om många yrken samtidigt var saker som enligt undersökningen tydligt uppskattades. Och att döma av kommentarerna från lärarkåren verkade också de minst lika positiva som eleverna.

Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM. Yrkes-SM arrangeras av WorldSkills Sweden tillsammans med lokala partners. I Uppsala är det tillsammans med Uppsala kommun och IFU Arena.

 

Här finns jobben! Inom flertalet av de yrken som visas på Yrkes-SM saknas det arbetskraft. Både idag och framöver. Flera utredningar visar att möjligheten till jobb och karriär efter en yrkesutbildning är mycket god.

Share This: