För skolor och elever

”Det här måste upplevas. Det borde ha varit obligatoriskt för alla rektorer och lärare att besöka tävlingarna, vilken kompetensutbildning!” (Rektor)

 

 

Vad vinner eleverna på att besöka Yrkes-SM?

• Yrkes-SM ger alla elever en unik möjlighet att skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.

• Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat. Massor av yrken samlat på en och samma plats.

• Yrkes-SM förbereder och hjälper eleverna att välja gymnasieprogram.

• Genom våra prova-på-aktiviteter får eleven möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.

• Få inspiration och en möjlighet att kunna korrigera en och annan förutfattad mening som finns om en del yrken.

• Elever har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma, tidigare tävlande från t ex Yrkeslandslaget, vägledare och yrkesrepresentanter.

 

På Yrkes-SM finns framtiden för många elever.

Inom flertalet av de yrken som medverkar på Yrkes-SM saknas det arbetskraft. Både idag och framöver. Flera utredningar visar att möjligheten till jobb och karriär efter en yrkesutbildning är mycket god.

Vad vinner skolan på att besöka Yrkes-SM?

• Yrkes-SM underlättar för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasieprogrammet.

• Lärare och SYV får en möjlighet att under kort tid visa sina elever ett 30-tal olika yrken.

• Yrkes-SM ger skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kan komma olika yrken nära.

 

 

Förbered er inför besöket

Yrkes-SM erbjuder också möjligheter till en lärande pedagogisk process som kan engagera elever före och efter evenemanget. Yrkes-SM kan förslagsvis användas som en upplevelsebaserad del i en temaundervisning. Kompletterat med förberedande material, filmer, yrkesspaning och redovisning kan man bygga ett helt temapaket kring arbetsmarknad, yrkesval och studieval.

Ladda ner Lärarhandledningsmaterial

Kolla in Skolverkets yrkesfilmer

Har du koll på de nationella yrkesprogrammen?

 

prova_pa_station

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This: