Om Yrkes-SM

 

SVERIGES JOBBIGASTE EVENEMANG

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det över 25 000 kvm stora evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM.

 

Över 300 ungdomar från hela landet kommer att tävla inom:

 • Transport och Logistik
 • Industri- maskin- och verkstadsteknik
 • Bygg-, konstruktions- och anläggningsteknik
 • Konst, kreation och mode
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Social och personlig service
 • Gymnasiesärskolan

 

Syfte med Yrkes-SM:

 • Öka kunskapen och kännedomen om olika framtida yrkesvägar.
 • Öka status, intresse och attraktionskraft för yrkesutbildningar.
 • Utse Sveriges yrkesskickligaste ungdomar som sedan har möjligheten att ta plats i framtida Yrkeslandslag.
 • Kompetens och inspiration för skolpersonal, föräldrar och förmedlare.

Yrkes-SM är en unik plattform för yrkesnämnder, yrkespartners, sponsorer och parter att arbeta tillsammans med frågor om ungdomars utbildning, jobbmöjligheter och marknadsens framtida behov.

 

 

I Malmö 2016 besökte hela 22 000 personer evenemanget för att på en och samma plats få information och inspiration inför sina framtida yrkesval. Lärarnas och elevernas positiva respons visade sig bland annat i en enkätundersökning där 75 % var mer positivt inställda till yrkesutbildning efter besöket på Yrkes-SM än innan. Att få titta på tävlingarna, att själva få prova på olika yrken och att få information om många yrken samtidigt var saker som enligt undersökningen tydligt uppskattades. Och att döma av kommentarerna från lärarkåren verkade också de minst lika positiva som eleverna.

 

Tidigare Yrkes-SM

Det har arrangerats sju Yrkes-SM tidigare. Första gången, maj 2004, ägde tävlingen rum i Piteå. Yrkes-SM blev en succé – ett tjugotal yrken deltog, många skolklasser besökte tävlingarna. Vid Yrkes-SM 2006 i Göteborg hade tävlingen nästan blivit dubbelt så stor i antalet tävlande (ca 300) och antalet yrken hade stigit till 40 stycken. 2008 arrangerades Yrkes-SM i Jönköping. Intresset var stort och genomslaget i media överträffade de tidigare åren, framför allt inom de digitala medierna. Jan Björklund invigde evenemanget denna gång. Vid Yrkes-SM i Göteborg 2010 ökade genomslaget i media ytterligare och överträffade med råge de tidigare åren. I Malmö 2012 besökte hela 21 000 skolungdomar Yrkes-SM på den helt nya Malmömässan. Yrkes-SM syntes bl a tydligt och klart i sociala medier, genom kampanjen ”Fejkade yrken” (som belönades med ”Social Media Awards – campaign of the year). I Umeå 2014 kom 15 000 unga besökare för att på ett och samma ställe få information och inspiration inför sina framtida yrkesval från närmare 50 medverkande tävlings- och uppvisningsyrken. I Malmö 2016 blev det ett välbesökt Yrkes-SM, detta Yrkesutbildningens år. Pubikrekord med 22 000 besökare och evenemanget gästades av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This: