För skolor och elever

 

VAD VINNER ELEVERNA PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

• Yrkes-SM ger alla elever en unik möjlighet att skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.

• Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat. Massor av yrken samlat på en och samma plats.

• Yrkes-SM förbereder och hjälper eleverna att välja gymnasieprogram.

• Genom prova-på-aktiviteter får eleven möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.

• Få inspiration och en möjlighet att kunna korrigera en och annan förutfattad mening som finns om en del yrken.

• Elever har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma, tidigare tävlande från t ex Yrkeslandslaget, vägledare och yrkesrepresentanter.

 

PÅ YRKES-SM FINNS FRAMTIDEN FÖR MÅNGA ELEVER

Inom flertalet av de yrken som medverkar på Yrkes-SM saknas det arbetskraft. Både idag och framöver. Flera utredningar visar att möjligheten till jobb och karriär efter en yrkesutbildning är mycket god.

 

VAD VINNER SKOLAN PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

• Yrkes-SM underlättar för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.

• Lärare och SYV får en möjlighet att under kort tid visa sina elever ett 50-tal olika yrken.

• Yrkes-SM ger skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kan komma olika yrken nära.

 

PÅ YRKES-SM ÄR DET FRITT INTRÄDE FÖR ALLA

Och gratis bussresor för högstadieelever i Uppsala län erbjuds för att enkelt ta sig till tävlingarna. Ett bokningssystem för skolklasser kommer att finnas på plats i mitten av januari 2018. Genom bokningssystemet kommer man att kunna boka in besök, få information om gratis bussresor samt boka seminarier för elever, lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi återkommer med mer information om detta i nästa nyhetsbrev.

 

BOKA IN DIN KLASS BESÖK PÅ YRKES-SM

Det är viktigt att boka dag och tid för klasser så tidigt som möjligt eftersom upp mot 25 000 besökare från hela regionen förväntas komma att besöka Yrkes-SM för att inspireras av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar.

Bokningssida »

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

Share This: