För skolor och elever

 

VAD VINNER ELEVERNA PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

• Yrkes-SM ger alla elever en unik möjlighet att skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken och utbildningsvägar.

• Yrkes-SM är som ett ”multi-prao” i koncentrat. Massor av yrken samlat på en och samma plats.

• Yrkes-SM förbereder och hjälper eleverna att välja gymnasieprogram.

• Genom prova-på-aktiviteter får eleven möjlighet att lära känna flera yrken och få svar på sina frågor.

• Få inspiration och en möjlighet att kunna korrigera en och annan förutfattad mening som finns om en del yrken.

• Elever har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma, tidigare tävlande från t ex Yrkeslandslaget, vägledare och yrkesrepresentanter.

 

PÅ YRKES-SM FINNS FRAMTIDEN FÖR MÅNGA ELEVER.

Inom flertalet av de yrken som medverkar på Yrkes-SM saknas det arbetskraft. Både idag och framöver. Flera utredningar visar att möjligheten till jobb och karriär efter en yrkesutbildning är mycket god.

 

VAD VINNER SKOLAN PÅ ATT BESÖKA YRKES-SM?

• Yrkes-SM underlättar för skolan att förbereda och förankra sina elevers val till gymnasiet.

• Lärare och SYV får en möjlighet att under kort tid visa sina elever ett 50-tal olika yrken.

• Yrkes-SM ger skolan tillfälle att göra en engagerande, inspirerande och lärande utflykt där eleven kan komma olika yrken nära.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This: