Upplevelsen av Yrkes-SM 2016 bland besökarna

I samband med Yrkes-SM 2016 i Malmö gjorde Ungdomsbarometern en undersökning bland besökarna och här kan du läsa om vad de tyckte om evenemanget:

  • Alla respondenter, både före och efter besöket på Yrkes-SM, är positiva till yrkesprogram i allmänhet. Även när det gäller upplevelsen av mässan och dess olika moment är besökarna positiva.
  • Den allmänna inställningen till yrkesprogram blev mer positiv efter besöket på Yrkes SM (85% ”positiv” efter vs. 74% före) och sju av tio besökare svarade att de blivit mer positivt inställda till att gå ett yrkesprogram efter att de varit på Yrkes-SM. Elever i årskurs 7 hade i större utsträckning en mer positiv inställning till programmen än elever i årskurs 8 och fler sjundeklassare svarade också att Yrkes-SM påverkat deras inställning till att gå ett yrkesprogram till mer positiv än innan.
  • Fler kunde tänka sig att gå ett yrkesprogram på gymnasiet efter besöket på Yrkes SM (82% efter vs. 71% före). Sjundeklassare kunde i större utsträckning än elever i årskurs 8 tänka sig att gå ett yrkesprogram (90% åk7 vs. 78% åk8).
  • ”Att få information om yrken och yrkesutbildning” var det mest uppskattade på mässan och minst uppskattat var ”Att titta på tävlingar” –vilket 12% inte heller hade sett/gjort. Sjundeklassare uppskattade i större utsträckning än elever i årskurs 8 ”att prova olika yrken”.
  • Totalt sett så tyckte respondenterna att deras besök på Yrkes SM var bra och nästan hälften tyckte att det var ”mycket bra”. I princip ingen svarade att besöket var dåligt (och knappt några tyckte varken eller). Flera uttryckte också, utöver det vi frågade om, uppskattning för denkompetenta personalen och tävlande som tog sig tid att förklara utförligt, besvara frågor och var allmänt trevlig.

Läs hela undersökningen här »

Share This: